The kindergarten is open

6.15 - 17.00

Children are welcomed all year round, subject to availability.

We work 12 months, which means we are open during the summer months.

New Canvaanni nukk.png
 • lasteaias on kuumaks

 • lapse puudumised(haigused, puhkused, suvi) ei mõjuta kuumaksu

 • lasteaiamaks koosneb: hoitoraha(kela)+kuntalisä(elukohaks registreeritud omavalitsus)+lapsevanema osalus

 • Lasteaiamaks on seotud riikliku hinnaindeksi muutumisega

 • lasteaiamaksu makstakse 12-ne kuu eest (1.8-31.7 ajavahemikus)

 • Makse viivis on 10% ja on täitmisele pööratav ilma kohtuotseta

 • lapse hooldaja vastutab selle eest, et tema lapse alaline elamisluba, isikukood ja KELA kehtib hiljemalt kaks kuud pärast lasteaialepingu allkirjastamist

 • Kui eelmist punkti ei ole täidetud, on lasteaial õigus küsida  täielikku kuutasu maksmist lapsevanemalt

 • Lasteaia lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on 1 kuu. Teenuse nõue lõpeb kalendrikuu algusest ja seda ei saa tagasiulatuvalt lõpetada

 • Päivähoidosta peritään kuukausimaksu.

 • Lapsen poissaolo (sairaus, loma, kesä jne.) ei vaikuta päivähoitomaksu.

 • Päivähoitomaksu koostuu hoitoraha+kuntalisä+vanhempien osuus.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992 2 §:n 2. momentin perusteella) 1.8.2008 lukien. Myös lasten päivähoitomaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin.

 • Maksu peritään 12 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. 

 • Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

 • lapsen huoltajaa on vastuullinen, että hänen lapsen vakinainen oleskelulupa, henkilötunnus, KELA ovat voimassa 2 kuukauden jälkeen päiväkoti sopimuksen allekirjoituksesta

 • jos edellinen pykälä ei ole täytetty on päiväkodilla  oikeus peritä täysin määrän kuukausimaksua.

 • Palveluntarve irtisanotaan aina 1 kk etuajassa, kalenterikuukauden alusta lukien ja sitä ei voi irtisanoa takautavasti

                           Hoitoraha     Helsinkilisä   lapsevanema osa     Hoitolisä*        Kohamaks kuus

alla 3-aastane       172,25        600             290                       0-144,85         1062,25

üle 3 aastane        172,25        340             290                       0-144,85         802,25

Lapsevanema omaosalus kohamaksu suurusest on 290.- eurot kuus. Omaosalusele on võimalik KELAst taotleda hoitolisä

Hoitolisä saab taotleda lapsevanem KELAst koos eralasteaiatoetusega, esitades sinna vajalikud dokumendid. Kela teeb otsuse hoitolisä võimalikkusest vastavalt perekonna suurusele ja sissetulekutele (hoitolisä arvestatakse maha lapsevanema osast)