The kindergarten is open

6.15 - 17.00

Children are welcomed all year round, subject to availability.

We work 12 months, which means we are open during the summer months.

New Canvaanni nukk.png
 • lasteaias on kuumaks

 • lapse puudumised(haigused, puhkused, suvi) ei mõjuta kuumaksu

 • lasteaiamaks koosneb: hoitoraha(kela)+kuntalisä(elukohaks registreeritud omavalitsus)+lapsevanema osalus

 • Lasteaiamaks on seotud riikliku hinnaindeksi muutumisega

 • lasteaiamaksu makstakse 12-ne kuu eest (1.8-31.7 ajavahemikus)

 • Makse viivis on 10% ja on täitmisele pööratav ilma kohtuotseta

 • lapse hooldaja vastutab selle eest, et tema lapse alaline elamisluba, isikukood ja KELA kehtib hiljemalt kaks kuud pärast lasteaialepingu allkirjastamist

 • Kui eelmist punkti ei ole täidetud, on lasteaial õigus küsida  täielikku kuutasu maksmist lapsevanemalt

 • Lasteaia lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on 1 kuu. Teenuse nõue lõpeb kalendrikuu algusest ja seda ei saa tagasiulatuvalt lõpetada

 • Päivähoidosta peritään kuukausimaksu.

 • Lapsen poissaolo (sairaus, loma, kesä jne.) ei vaikuta päivähoitomaksu.

 • Päivähoitomaksu koostuu hoitoraha+kuntalisä+vanhempien osuus.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992 2 §:n 2. momentin perusteella) 1.8.2008 lukien. Myös lasten päivähoitomaksut on elokuun 2008 alusta lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin.

 • Maksu peritään 12 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana. 

 • Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

 • lapsen huoltajaa on vastuullinen, että hänen lapsen vakinainen oleskelulupa, henkilötunnus, KELA ovat voimassa 2 kuukauden jälkeen päiväkoti sopimuksen allekirjoituksesta

 • jos edellinen pykälä ei ole täytetty on päiväkodilla  oikeus peritä täysin määrän kuukausimaksua.

 • Palveluntarve irtisanotaan aina 1 kk etuajassa, kalenterikuukauden alusta lukien ja sitä ei voi irtisanoa takautavasti

                           Hoitoraha     Espoolisä     lapsevanema osa    Hoitolisä*     Kohamaks kuus

alla 3-aastane      172,25         712             290                      0-144,85     1174,25

üle 3 aastane       172,25         528             290                      0-144,85     990,25

Hoitolisä saab taotleda lapsevanem KELAst koos eralasteaiatoetusega, esitades sinna vajalikud dokumendid. Kela teeb otsuse hoitolisä võimalikkusest vastavalt perekonna suurusele ja sissetulekutele (hoitolisä arvestatakse maha lapsevanema osast)